A A A + | -

Articolul 1525. Contractul de expediţie

(1) Prin contractul de expediţie o parte (expeditor) se obligă, pe contul şi în numele celeilalte părţi (client) sau în nume propriu, să organizeze transportul de bunuri prin încheierea unui contract de transport şi îndeplinirea altor acte necesare în vederea efectuării transportării, iar clientul se obligă să achite remuneraţia convenită (comision).
(2) Contractul de expediţie se încheie în scris. Clientul urmează să elibereze expeditorului procură dacă aceasta este necesară pentru executarea obligaţiilor contractuale.
(3) Raporturilor rezultate din contractul de expediţie li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile referitoare la mandat sau, după caz, la comision, dacă prezentul capitol nu prevede altfel.
(4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi în cazul în care, în conformitate cu condiţiile contractului de transport, obligaţiile expeditorului, în sensul alin.(1), le execută transportatorul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune