A A A + | -

Articolul 1526. Diligenţa expeditorului

(1) Expeditorul trebuie să organizeze transportul în special sub aspectul alegerii tipului de transport şi a rutei, a transportatorului, să încheie contractele necesare de transport, depozit şi expediţie, să ofere informaţiile necesare şi să dea indicaţiile necesare executării acestor contracte, în fiecare caz acţionînd cu grija unui expeditor diligent.
(2) Expeditorul se poate obliga prin contractul de expediţie să execute alte prestaţii privitoare la transport, cum ar fi cea de pază şi de ambalare a bunului, de marcare a bunului şi de asigurare a procedurilor vamale, inclusiv de încheiere a contractelor necesare în acest scop.
(3) Expeditorul încheie contracte în nume propriu, iar dacă a fost împuternicit în mod expres de către client – în numele clientului.
(4) În executarea obligaţiilor sale, expeditorul trebuie să ţină seama de interesele clientului şi să urmeze indicaţiile acestuia.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune