A A A + | -

Articolul 1534. Dreptul de subrogare al clientului

În cazul în care expeditorul s-a obligat în baza contractului de expediţie să încheie contractul de transport şi să îndeplinească alte acte necesare în vederea efectuării transportării în nume propriu şi pe contul celeilalte părţi (client), iar terţul contractat de expeditor şi-a încălcat obligaţiile, clientul este în drept, prin notificare scrisă către expeditor şi terţ, să se subroge în drepturile expeditorului faţă de terţ.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune