A A A + | -

Articolul 1548. Obligaţia de a-şi ridica bunul depozitat

(1) Depozitarul poate cere oricînd deponentului să-şi ridice bunul depozitat dacă în contract nu este stabilit un termen de depozitare.
(2) Depozitarul poate să-şi exercite dreptul specificat la alin.(1) doar în aşa fel încît deponentul să poată depozita în alt loc bunul, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru a pretinde ridicarea imediată.
(3) Dacă deponentul nu îşi ridică bunul depozitat la expirarea termenului de depozitare sau la cererea depozitarului prevăzută la alin.(1) din prezentul articol, atunci depozitarul are dreptul de a vinde bunul depozitat conform art.887, cu condiţia că depozitarul i-a dat deponentului un preaviz cu termen rezonabil, indicînd intenţia de a purcede la vînzare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune