A A A + | -

Articolul 1549. Obligaţia de informare după depozitare

După încetarea depozitării, depozitarul este ţinut să informeze deponentul despre:
a) orice deteriorare pe care bunul l-a suferit în decursul depozitării;
b) precauţiile necesare pe care deponentul trebuie să le ia înainte de a folosi sau a transporta bunul, cu excepţia cazului în care de la deponent se poate aştepta în mod rezonabil să cunoască despre necesitatea acestor precauţii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune