A A A + | -

Articolul 1558. Răspunderea limitată

Răspunderea hotelierului este limitată pînă la concurenţa unei valori de o sută de ori mai mare decît preţul pentru o zi datorat de către client pentru camera oferită spre închiriere.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune