A A A + | -

Articolul 1558. Răspunderea limitată

Răspunderea hotelierului este limitată pînă la concurenţa unei valori de o sută de ori mai mare decît preţul pentru o zi datorat de către client pentru camera oferită spre închiriere.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune