A A A + | -

Articolul 156. Convocarea consiliului de familie

(1) Şedinţa consiliului de familie se convoacă de către autoritatea tutelară la cererea:
a) a 2 membri din consiliu;
b) tutorelui sau tutorelui supleant;
c) minorului pus sub curatelă sau tutelă care a împlinit vîrsta de 10 ani;
d) persoanei supuse unei măsuri de ocrotire.
(2) Înştiinţarea despre şedinţă se expediază membrilor consiliului cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
(3) Membrii consiliului de familie sînt obligaţi să se prezinte personal la şedinţă. Membrului care, fără motiv întemeiat, nu se prezintă la şedinţă i se poate revoca calitatea respectivă.
(4) Prin hotărîrea judecătorească în baza căreia se desemnează membrii consiliului de familie sau printr-o hotărîre ulterioară, la cererea unui membru sau din oficiu, instanţa de judecată poate stabili faptul că consiliul adoptă decizii fără participarea autorităţii tutelare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune