A A A + | -

Articolul 1560. Lipsa răspunderii

Hotelierul nu răspunde atunci cînd furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor clientului este cauzată:
a) de client, de persoana care îl însoţeşte sau care se află sub supravegherea sa ori de vizitatorii săi;
b) de un impediment în afara controlului hotelierului;
c) de natura bunului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune