A A A + | -

Articolul 1561. Obligaţiile hotelierului

(1) Hotelierul este obligat să primească în depozit documente, bani sau alte obiecte de valoare care aparţin clienţilor săi.
(2) Hotelierul nu poate refuza depozitul acestor bunuri decît în cazul în care, ţinînd seama de mărimea şi condiţiile de exploatare ale hotelului, acestea sînt excesiv de valoroase ori sînt incomode sau periculoase.
(3) Hotelierul poate să examineze bunurile care îi sînt predate spre depozitare şi să ceară depozitarea acestora într-un loc închis sau sigilat.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune