A A A + | -

Articolul 1592. Contractul privind pachetul de servicii de călătorie

(1) Prin contract privind pachetul de servicii de călătorie un profesionist (organizator) se obligă să ofere celeilalte părţi (călător) un pachet de servicii de călătorie, iar călătorul se obligă să plătească organizatorului preţul convenit al pachetului.
(2) Constituie pachet de servicii de călătorie (pachet) o combinaţie a cel puţin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe. Un pachet de servicii de călătorie, de asemenea, există:
a) dacă serviciile de călătorie prevăzute de contract au fost combinate la cererea călătorului sau în conformitate cu selecţia acestuia; sau
b) dacă organizatorul acordă prin contract călătorului dreptul să aleagă, după încheierea contractului, dintr-o selecţie de diferite tipuri de servicii de călătorie oferite de organizator.
(3) În sensul prezentei secţiuni, serviciu de călătorie înseamnă:
a) transportul de pasageri;
b) cazarea care este realizată în alt scop decât cel rezidenţial;
c) închirierea de autoturisme, de alte autovehicule sau de motociclete care necesită permis de conducere de categoria A;
c1) asigurarea medicală de călătorie peste hotare;
c2) serviciu de consultanţă/asistenţă în perioada aflării în străinătate;
d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în sensul lit.a), b) sau c).
(4) Serviciile care, de fapt, fac obiectul unor alte servicii de călătorie nu se consideră servicii de călătorie în sensul alin.(3).
(5) O combinaţie de servicii de călătorie în care unul dintre serviciile de călătorie menţionate la alin.(3) lit.a)–c2) este combinat cu unul sau mai multe servicii turistice menţionate la alin.(3) lit.d) nu se consideră un pachet dacă aceste din urmă servicii turistice:
a) nu reprezintă o proporţie semnificativă a valorii combinaţiei, nu sînt prezentate ca fiind o caracteristică esenţială a combinaţiei şi nu reprezintă în alt fel o asemenea caracteristică; sau
b) sînt selectate şi achiziţionate doar după începerea prestării unui serviciu de călătorie menţionat la alin.(3) lit.a)–c2).
(6) Serviciul turistic menţionat la alin.(5) lit.a) nu reprezintă o proporţie semnificativă a valorii combinaţiei dacă valorii lui i se atribuie mai puţin de 25% din valoarea combinaţiei.
(7) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică contractelor privind:
a) pachetele şi serviciile de călătorie asociate care durează mai puţin de 24 de ore, cu excepţia situaţiei în care acestea includ cazare peste noapte;
b) pachetele oferite şi serviciile de călătorie asociate facilitate ocazional fără scop lucrativ şi numai unui grup restrîns de călători;
c) pachetele şi serviciile de călătorie asociate achiziţionate în temeiul unui contract-cadru pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între profesionişti.
[Art.1592 modificat prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune