A A A + | -

Articolul 1593. Delimitarea de intermediere

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1613 şi 1614, dispoziţiile generale privind intermedierea se aplică intermedierii pachetelor de servicii de călătorie. Cu toate acestea, un profesionist nu poate invoca declaraţia sa sau clauza că el doar intermediază contracte dintre călător şi persoane care vor presta toate sau unele servicii individuale de călătorie (prestatori de servicii) dacă călătorului i se oferă o combinaţie a cel puţin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii şi este întrunită una dintre următoarele condiţii:
a) călătorul selectează serviciile de la un singur punct de distribuţie al profesionistului în cadrul aceluiaşi proces de rezervare şi serviciile respective sînt selectate înainte de acceptarea efectuării plăţii de către călător;
b) profesionistul oferă, promite sau facturează serviciile de călătorie la un preţ forfetar sau total; sau
c) profesionistul promovează sau oferă servicii de călătorie sub denumirea de „pachet”, „ofertă combinată”, „regim forfetar (all-inclusive)” sau „servicii all-in” ori sub o denumire similară.
(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), profesionistul se consideră organizator. În sensul alin.(1), procesul de rezervare nu se consideră început dacă călătorul doar este consultat în privinţa necesităţilor sale de călătorie şi dacă doar i se aduc la cunoştinţă ofertele de călătorie.
(3) În sensul prezentei secţiuni, puncte de distribuţie sînt:
a) spaţiile comerciale mobile sau imobile;
b) pagini web de comerţ electronic şi platforme de vînzare online similare; sau
c) serviciile prin telefon.
(4) În cazul mai multor pagini web şi platforme de vînzare online similare potrivit alin.(3) lit.b), dacă sînt prezentate călătorilor sub forma unei platforme unice, acestea se consideră un punct de distribuţie.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune