A A A + | -

Articolul 1594. Procese de rezervare online asociate

(1) Profesionistul care a încheiat un contract privind pachetul de servicii de călătorie cu un călător printr-un proces de rezervare online sau care i-a intermediat pe aceeaşi cale un asemenea contract se consideră organizator al călătoriei dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) profesionistul intermediază pentru călător, în scopul aceleiaşi călătorii sau vacanţe, un contract privind un alt tip de serviciu de călătorie, oferind acces la procesul de rezervare online al altui profesionist;
b) profesionistul transmite numele călătorului, detaliile de plată şi adresa de e-mail a călătorului către celălalt profesionist;
c) contractul se încheie cu celălalt profesionist în cel tîrziu 24 de ore după confirmarea încheierii contractului privind primul serviciu de călătorie.
(2) Dacă contractul privind un alt tip de serviciu de călătorie sau mai multe contracte privind cel puţin un alt tip de serviciu de călătorie se încheie potrivit dispoziţiilor alin.(1) din prezentul articol, toate contractele încheiate de către călător se consideră un singur contract privind pachetul de servicii de călătorie în sensul art.1592 alin.(1), cu excepţiile prevăzute la art.1592 alin.(5).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune