A A A + | -

Articolul 1595. Informaţii precontractuale

(1) Înainte de asumarea de către călător a unui contract sau a oricărei oferte corespunzătoare, organizatorul şi, după caz, intermediarul de pachete sînt obligaţi să furnizeze călătorului informaţiile standard prin intermediul formularului prevăzut în partea A sau B din anexa nr.8 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, precum şi următoarele informaţii, dacă acestea sînt aplicabile pachetului:
1) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
a) destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;
b) mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, organizatorul şi, după caz, intermediarul de pachete trebuie să informeze călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare şi de întoarcere;
c) locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;
d) serviciile de masă oferite;
e) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;
f) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie va fi furnizat călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;
g) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective; şi
h) dacă călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi, la cererea călătorului, informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei luînd în considerare nevoile călătorului;
2) denumirea comercială şi adresa geografică a organizatorului şi, dacă este cazul, ale intermediarului de pachete, precum şi numerele de telefon şi, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
3) preţul total al pachetului, inclusiv taxele şi, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele şi alte costuri suplimentare sau, atunci cînd aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicaţie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
4) modalităţile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preţ care urmează să fie achitat sub formă de avans şi calendarul pentru achitarea soldului sau garanţiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;
5) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi prestate şi termenul menţionat la art.1602 alin.(7) pct.1) înainte de începerea călătoriei pînă la care este posibilă rezoluţiunea dacă nu se întruneşte acest număr;
6) informaţii generale despre cerinţele legate de paşaport şi vize, inclusiv termenele aproximative de obţinere a vizelor, şi informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie;
7) informaţii privind dreptul călătorului de a declara rezoluţiunea oricînd înainte de începerea călătoriei, cu plata unui comision de rezoluţiune corespunzător sau, după caz, a comisioanelor de rezoluţiune standardizate solicitate de organizator, în conformitate cu dispoziţiile art.1602 alin.(1)-(3);
8) informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile rezoluţiunii de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de întoarcere, în caz de accident, de boală sau de deces.
(2) În cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate prin telefon, organizatorul şi, după caz, intermediarul de pachete trebuie să furnizeze călătorului informaţiile standard prevăzute în partea B din anexa nr.8 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova şi informaţiile prevăzute la alin.(1) pct.1)-8) din prezentul articol.
(3) În ceea ce priveşte pachetele definite la art.1594, organizatorul şi profesionistul cărora li se transmit datele sînt obligaţi să se asigure că fiecare dintre ei furnizează, înainte de asumarea de către călător a unui contract sau a oricărei oferte corespunzătoare, informaţiile prevăzute la alin.(1) pct.1)-8) din prezentul articol, în măsura în care acestea sînt relevante pentru serviciile de călătorie pe care le oferă fiecare. De asemenea, organizatorul este obligat să furnizeze în acelaşi timp informaţiile standard prin intermediul formularului prevăzut în partea C din anexa nr.8 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
(4) Informaţiile menţionate la alin.(1)-(3) trebuie să fie furnizate într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat. În cazul în care aceste informaţii sînt furnizate în scris, ele trebuie să fie lizibile.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune