A A A + | -

Articolul 1596. Caracterul obligatoriu al informaţiilor precontractuale şi încheierea contractului

(1) Informaţiile furnizate călătorului în temeiul art.1595 alin.(1) pct.1), 3), 4), 5) şi 7) sînt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decît prin acordul explicit al părţilor contractante. Înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul şi, după caz, intermediarul de pachete trebuie să transmită călătorului toate modificările cu privire la informaţiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat.
(2) Dacă organizatorul şi, după caz, intermediarul de pachete nu au îndeplinit cerinţele în materie de informare cu privire la comisioanele, tarifele sau alte costuri suplimentare astfel cum sînt prevăzute la art.1595 alin.(1) pct.3) înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul nu suportă respectivele comisioane, tarife sau alte costuri.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune