A A A + | -

Articolul 1597. Conţinutul contractului şi documentele care trebuie furnizate înainte de începerea călătoriei

(1) Limbajul folosit în contractele privind pachetele de servicii de călătorie trebuie să fie simplu şi inteligibil şi, în cazul contractelor scrise, textul trebuie să fie lizibil. La încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau ulterior, fără întîrzieri nejustificate, organizatorul sau intermediarul de pachete trebuie să pună la dispoziţia călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un suport durabil. Călătorul are dreptul de a solicita o copie pe suport de hîrtie în cazul în care contractul a fost încheiat în prezenţa fizică simultană a părţilor.
(2) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, se furnizează călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport de hîrtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.
(3) Contractul sau confirmarea contractului prezintă întregul conţinut al acordului care include toate informaţiile prevăzute la art.1595 alin.(1) pct.1)-8), precum şi următoarele informaţii:
1) cerinţele speciale ale călătorului pe care organizatorul le-a acceptat;
2) informaţii cu privire la faptul că organizatorul:
a) este răspunzător pentru prestarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, în conformitate cu dispoziţiile art.1603; şi
b) este obligat să acorde asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate în conformitate cu dispoziţiile art.1611;
3) denumirea entităţii responsabile de protecţie în caz de insolvabilitate şi datele de contact ale acesteia, inclusiv adresa geografică, şi, după caz, denumirea autorităţii competente desemnate de statul în cauză în scopul respectiv şi datele de contact ale acesteia;
4) numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi, dacă este cazul, numărul de fax ale reprezentantului local al organizatorului, ale unui punct de contact sau ale altui serviciu care permite călătorului să contacteze rapid organizatorul şi să comunice eficient cu acesta, să solicite asistenţă atunci cînd se află în dificultate sau să reclame orice viciu sesizat în timpul executării pachetului;
5) informaţii privind obligaţia călătorului de a comunica orice viciu pe care îl constată pe parcursul executării pachetului, în conformitate cu dispoziţiile art.1609;
6) în cazul minorilor neînsoţiţi de un părinte sau de o altă persoană autorizată, care călătoresc pe baza unui contract care include cazare, informaţii care să permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat;
7) informaţii privind procedurile interne de soluţionare a reclamaţiilor disponibile şi privind mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor prevăzute de lege;
8) informaţii privind dreptul călătorului la cesiunea contractului către un alt călător în conformitate cu dispoziţiile art.1599.
(4) În ceea ce priveşte pachetele definite la art.1594, profesionistul căruia i se transmit datele trebuie să informeze organizatorul cu privire la încheierea unui contract care conduce la crearea unui pachet. Profesionistul trebuie să furnizeze organizatorului informaţiile necesare pentru a se conforma obligaţiilor care îi revin în calitate de organizator. Imediat ce este informat cu privire la crearea unui pachet, organizatorul trebuie să furnizeze călătorului pe un suport durabil informaţiile prevăzute la alin.(3) pct.1)-8) din prezentul articol.
(5) Informaţiile menţionate la alin.(3) şi (4) trebuie să fie furnizate într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat.
(6) Cu suficient timp înainte de începerea călătoriei, organizatorul trebuie să pună la dispoziţia călătorului toate chitanţele, bonurile şi biletele necesare, informaţii privind ora programată a plecării şi, după caz, termenul-limită pentru înregistrare, precum şi orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport şi ale sosirii.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune