A A A + | -

Articolul 1598. Sarcina probei

Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite la art.1595-1597 revine profesionistului.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune