A A A + | -

Articolul 1603. Drepturile călătorului în caz de viciu al serviciilor de călătorie

(1) Organizatorul este obligat să asigure prestarea serviciilor de călătorie fără vicii.
(2) Serviciile de călătorie se consideră fără vicii dacă au caracteristicile convenite.
(3) În cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor, serviciile de călătorie nu au vicii:
a) dacă ele oferă utilitatea dedusă din contract;
b) în cazul în care utilitatea nu poate fi dedusă din contract, dacă ele oferă utilitatea obişnuită şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la servicii de călătorie de acelaşi fel şi pe care călătorul le poate aştepta ţinînd cont de felul pachetului de servicii de călătorie.
(4) Se consideră viciu al serviciilor de călătorie şi cazul în care serviciile de călătorie nu sînt prestate sau sînt prestate cu o întîrziere care depăşeşte durata unei întîrzieri rezonabile.
(5) Dacă serviciile de călătorie au un viciu, în condiţiile prezentei secţiuni şi ale contractului, călătorul are dreptul:
a) să ceară remedierea conform art.1605 alin.(1);
b) să remedieze viciul conform art.1605 alin.(2) şi să ceară rambursarea cheltuielilor necesare;
c) să ceară remedierea prin prestarea unor alte servicii de călătorie conform art.1605 alin.(3) şi (4);
d) să ceară rambursarea costului cazării necesare conform art.1605 alin.(5) şi (6);
e) să declare rezoluţiunea contractului de servicii de călătorie conform art.1606;
f) să obţină reducerea preţului pachetului de servicii de călătorie conform art.1607;
g) să ceară despăgubiri conform art.1608.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune