A A A + | -

Articolul 1607. Dreptul călătorului la reducerea preţului

(1) Preţul serviciilor de călătorie se reduce pentru orice perioadă în care a existat un viciu, cu excepţia cazului în care organizatorul dovedeşte că viciul este imputabil călătorului.
(2) Reducerea este egală cu diferenţa dintre valoarea, la momentul încheierii contractului, a pachetului de călătorie fără vicii şi valoarea, la acelaşi moment, a pachetului de călătorie cu viciul respectiv.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune