A A A + | -

Articolul 161. Întocmirea deciziei consiliului de familie

(1) Fiecare membru prezent la şedinţa consiliului de familie trebuie să semneze decizia adoptată în cadrul şedinţei.
(2) În decurs de 10 zile din data adoptării deciziei, preşedintele ales al şedinţei consiliului de familie depune decizia adoptată la autoritatea tutelară.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune