A A A + | -

Articolul 1610. Admiterea limitării răspunderii. Corelaţia cu alte reglementări

(1) În baza unui acord cu călătorul, organizatorul poate să-şi limiteze răspunderea pentru prejudicii, altele decît vătămarea corporală, la triplul preţ total al pachetului dacă prejudiciul nu este cauzat din intenţie sau din culpă gravă.
(2) Dacă răspunderea unui prestator al unui serviciu de călătorie care face parte din pachet este condiţionată, limitată sau exclusă conform convenţiilor internaţionale, organizatorul poate invoca aceasta, în egală măsură, faţă de călător.
(3) Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului în temeiul prezentei secţiuni nu aduc atingere drepturilor călătorilor prevăzute de actele normative speciale sau de convenţiile internaţionale. Călătorii au dreptul de a introduce cereri în temeiul prezentei secţiuni şi al respectivelor acte normative speciale sau convenţii internaţionale. Despăgubirile sau reducerile de preţ acordate în temeiul prezentei secţiuni şi despăgubirile sau reducerile de preţ acordate în temeiul respectivelor acte normative speciale sau convenţii internaţionale se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune