A A A + | -

Articolul 1611. Obligaţia organizatorului de a acorda asistenţă

(1) Organizatorul este obligat să acorde asistenţă adecvată fără întîrzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţele menţionate la art.1605 alin.(5), în special prin:
a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi
b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
(2) Organizatorul poate pretinde un comision rezonabil pentru asistenţa menţionată la alin.(1) în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din neglijenţă. În orice caz, comisionul nu va depăşi costurile efective suportate de organizator.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune