A A A + | -

Articolul 1612. Garanţiile contra insolvabilităţii

(1) Organizatorii înregistraţi pe teritoriul Republici Moldova trebuie să ofere garanţii privind restituirea tuturor plăţilor efectuate de către călători sau pe seama lor, în măsura în care, ca urmare a insolvabilităţii organizatorului, serviciile relevante nu au fost prestate sau călătorul a plătit direct altor prestatori faţă de care organizatorul şi-a încălcat obligaţiile de plată. În cazul în care în contract este inclus transportul de pasageri, organizatorul asigură şi garanţii pentru întoarcerea călătorului. Se poate oferi continuarea pachetului.
(2) Organizatorii care nu sînt înregistraţi în Republica Moldova şi care contractează sau oferă spre contractare pachete în Republica Moldova sau care, prin orice mijloace, îşi direcţionează activităţile către călători din Republica Moldova au obligaţia de a furniza garanţia în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(3) Garanţia prevăzută la alin.(1) şi (2) trebuie să fie efectivă şi să acopere costurile previzibile în mod rezonabil. Aceasta se referă la valorile plăţilor efectuate de către sau pe seama călătorilor în legătură cu pachetele, ţinînd cont de perioada scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea pachetelor, precum şi de costurile estimate ale întoarcerii în caz de insolvabilitate a organizatorului.
(4) Călătorii beneficiază de protecţie împotriva insolvabilităţii organizatorului indiferent de locul lor de reşedinţă, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează contractarea pachetului şi indiferent de statul în care este situată autoritatea responsabilă pentru protecţie în caz de insolvabilitate.
(5) Atunci cînd executarea pachetului este afectată de insolvabilitatea organizatorului, garanţia este disponibilă gratuit pentru a asigura întoarcerea şi, dacă este necesar, plata cazării înainte de întoarcere.
(6) Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, restituirea plăţilor se efectuează fără întîrzieri nejustificate la solicitarea călătorului.
(7) Prin hotărîre de Guvern se stabilesc:
a) tipurile de garanţii care se constituie de organizator, de intermediarii de pachete, intermediarii de servicii de călătorie asociate şi, după caz, de alţi prestatori de servicii;
b) condiţiile înaintate faţă de garanţii, inclusiv procedura de valorificare a garanţiilor de către călători;
c) măsura în care călătorul poate fi obligat să efectueze plăţi în baza contractului înainte de sfîrşitul călătoriei dacă garanţia corespunzătoare nu a fost constituită;
d) autoritatea competentă, precum şi atribuţiile acesteia, în domeniul supravegherii organizatorilor, intermediarilor de pachete, intermediarilor de servicii de călătorie asociate şi prestatorilor de servicii, al cooperării administrative cu autorităţile din alte state, precum şi al protecţiei călătorilor în caz de insolvabilitate.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune