A A A + | -

Articolul 1613. Intermedierea contractelor privind pachetul de servicii de călătorie

(1) Un profesionist care intermediază încheierea contractelor privind pachetul de servicii de călătorie (intermediar de pachete) este obligat să informeze călătorul conform art.1595, 1596 şi 1597.
(2) Dacă intermediarul de pachete şi-a îndeplinit obligaţiile conform alin.(1), se consideră că obligaţiile organizatorului prevăzute la art.1595, 1596 şi 1597 au fost îndeplinite. Dacă organizatorul a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art.1595, 1596 şi 1597, se consideră că intermediarul de pachete şi-a îndeplinit obligaţiile conform alin.(1). În orice caz, intermediarului de pachete îi revine sarcina să demonstreze îndeplinirea acestor cerinţe de informare.
(3) Se consideră că un intermediar de pachete este împuternicit de către un organizator să accepte plata preţului pachetului de călătorie dacă el oferă călătorului o copie sau un exemplar al contractului conform art.1597 alin.(1) şi (2) sau există alte circumstanţe create de organizator din care rezultă că intermediarul de pachete este împuternicit să intermedieze pachete de călătorie pentru el. Această regulă nu se aplică dacă călătorul este expres informat despre faptul că intermediarul de pachete nu acceptă plăţi.
(4) Dacă organizatorul nu este înregistrat în Republica Moldova la momentul încheierii contractului, intermediarul de pachete îndeplineşte obligaţiile organizatorului prevăzute la art.1603-1612. Intermediarului de călătorie îi revine sarcina să demonstreze că organizatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de prezenta secţiune.
(5) Intermediarul de pachete este împuternicit de către organizator să primească orice pretenţii sau alte notificări ale călătorului privind prestarea serviciilor de călătorie. Intermediarul de pachete va notifica imediat organizatorul despre aceste notificări ale călătorului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune