A A A + | -

Articolul 1617. Excluderea eludărilor şi a derogărilor

(1) Declaraţia unui organizator sau a unui profesionist care intermediază un serviciu de călătorie asociat care afirmă că acţionează exclusiv ca prestator al unui serviciu de călătorie, ca intermediar ori în orice altă calitate sau că un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu constituie un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu exonerează organizatorul sau profesionistul respectiv de obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei secţiuni.
(2) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentei secţiuni în detrimentul călătorului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune