A A A + | -

Articolul 1620. Publicitatea

(1) Profesionistul este obligat să asigure că în publicitatea sa se precizează posibilitatea de a obţine informaţiile menţionate la art.1621 alin.(1) şi se indică unde se pot obţine informaţiile respective.
(2) În cazul în care, în cadrul unei oferte promoţionale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial, consumatorului i se va propune încheierea contractului, profesionistul este obligat să precizeze în mod clar, în invitaţie, scopul comercial şi natura evenimentului.
(3) Informaţiile menţionate la art.1621 alin.(1) trebuie să fie puse la dispoziţia consumatorului în orice moment pe durata evenimentului.
(4) Drepturile aferente contractului privind cazarea periodică şi contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung nu pot fi promovate sau comercializate drept o investiţie.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune