A A A + | -

Articolul 1621. Informaţiile precontractuale

(1) Profesionistul este obligat să furnizeze consumatorului următoarele informaţii:
a) în cazul contractului privind cazarea periodică – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
b) în cazul contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr.2 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
c) în cazul contractului de intermediere a produsului de vacanţă – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr.3 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
d) în cazul contractului de intermediere a participării la un sistem de schimb – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr.4 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
(2) Profesionistul are obligaţia să completeze formularele standard menţionate la alin.(1) cu informaţii suficiente şi precise, astfel încît să nu inducă în eroare consumatorul şi să permită consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.
(3) Profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului toate informaţiile prevăzute la alin.(1):
a) gratuit;
b) într-un mod clar şi uşor de înţeles;
c) pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului;
d) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, dar cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte.
(4) Perioada de 15 zile prevăzută la alin.(3) lit.d) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune