A A A + | -

Articolul 1622. Informarea despre dreptul de revocare şi despre interzicerea plăţilor în avans, confirmarea informării

(1) Înainte de încheierea contractului, profesionistul trebuie să informeze consumatorul în mod explicit despre existenţa dreptului de revocare a contractului, conform art.1066, termenul de revocare a contractului, conform art.1067, şi despre interzicerea plăţilor în avans în perioada termenului de revocare, conform art.1625.
(2) Consumatorul trebuie să confirme primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin.(1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr.1-4 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune