A A A + | -

Articolul 1630. Pluralitatea de debitori în scop de garanţie

(1) Pluralitate de debitori în scop de garanţie este obligaţia datorată de doi sau mai mulţi debitori, iar unul dintre debitori îşi asumă obligaţia preponderent în scop de garanţie în folosul creditorului.
(2) În cazul pluralităţii de debitori în scop de garanţie se aplică dispoziţiile secţiunilor 1, a 4-a şi a 5-a şi, în completare, dispoziţiile legale privind obligaţiile cu pluralitate de subiecte.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune