A A A + | -

Articolul 1632. Aplicarea prezentului capitol faţă de anumite garanţii personale

(1) Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică contractelor de asigurare. În cazul unei asigurări pentru a garanta obligaţiile unui debitor, dispoziţiile prezentului capitol se aplică numai dacă asigurătorul a emis un document care instituie o garanţie personală în folosul unui creditor determinat.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol nu aduc atingere dispoziţiilor legale privind girul şi avalul titlurilor negociabile, dar se pot aplica garanţiilor personale pentru obligaţiile care decurg din titluri negociabile.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune