A A A + | -

Articolul 1635. Stingerea fidejusiunii prin deces

Garanţia personală se stinge prin decesul garantului. Orice clauză contrară este lovită de nulitatea absolută.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune