A A A + | -

Articolul 1635. Stingerea fidejusiunii prin deces

Garanţia personală se stinge prin decesul garantului. Orice clauză contrară este lovită de nulitatea absolută.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune