A A A + | -

Articolul 1644. Limitele fidejusiunii globale fără termen-limită

(1) În cazul în care fidejusiunea globală nu se limitează la obligaţiile născute sau devenite scadente în interiorul unui termen-limită stipulat, atît creditorul, cît şi fidejusorul pot institui o limită garanţiei printr-un preaviz de cel puţin 3 luni adresat celeilalte părţi.
(2) În temeiul preavizului fidejusiunea se consideră limitată la obligaţiile garantate care au devenit scadente pînă la data expirării preavizului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune