A A A + | -

Articolul 1644. Limitele fidejusiunii globale fără termen-limită

(1) În cazul în care fidejusiunea globală nu se limitează la obligaţiile născute sau devenite scadente în interiorul unui termen-limită stipulat, atît creditorul, cît şi fidejusorul pot institui o limită garanţiei printr-un preaviz de cel puţin 3 luni adresat celeilalte părţi.
(2) În temeiul preavizului fidejusiunea se consideră limitată la obligaţiile garantate care au devenit scadente pînă la data expirării preavizului.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune