A A A + | -

Articolul 1646. Cererea fidejusorului de a fi eliberat

(1) Fidejusorul care a oferit o garanţie la cererea debitorului sau cu consimţămîntul expres ori prezumat al debitorului poate cere debitorului să determine eliberarea sa:
a) dacă debitorul nu a executat obligaţia garantată la scadenţă;
b) dacă debitorul este în incapacitate de plată sau a suferit o diminuare substanţială a patrimoniului; sau
c) dacă creditorul a iniţiat o acţiune pe temeiul fidejusiunii împotriva fidejusorului.
(2) Eliberarea se consideră acordată şi prin acordarea unei garanţii adecvate.
(3) Fidejusorul nu poate fi eliberat de fidejusiune fără ca creditorul să renunţe expres la ea.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune