A A A + | -

Articolul 1647. Notificarea şi cererea fidejusorului înainte de executare

(1) Înainte de a executa în folosul creditorului, fidejusorul este obligat să notifice debitorul şi să-i ceară informaţii despre suma restantă a obligaţiei garantate şi despre orice excepţii sau contrapretenţii faţă de creditor.
(2) În cazul în care fidejusorul omite să respecte obligaţia prevăzută la alin.(1) sau să invoce excepţiile comunicate de către debitor ori cunoscute de către fidejusor pe altă cale, dreptul fidejusorului de a recupera de la debitor în temeiul art.1648 se reduce în măsura necesară pentru a evita suportarea unui prejudiciu de către debitor din cauza acelei omisiuni.
(3) Drepturile fidejusorului faţă de creditor rămîn neafectate.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune