A A A + | -

Articolul 1649. Caracterul autonom

(1) Garanţia personală autonomă îşi menţine caracterul autonom chiar dacă în cuprinsul ei s-a făcut o trimitere generală la obligaţia de bază datorată creditorului.
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică de asemenea acreditivului standby.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune