A A A + | -

Articolul 1650. Notificarea debitorului de către garant

(1) Garantul are obligaţia:
a) să notifice debitorul imediat despre recepţionarea unei cereri de executare de la creditor şi să precizeze dacă, din punctul de vedere al garantului, executarea urmează a fi efectuată sau refuzată;
b) să notifice debitorul imediat despre executarea pe baza unei cereri; şi
c) să notifice debitorul imediat despre refuzul executării pe baza cererii, precizînd motivul refuzului.
(2) Dacă garantul încalcă una dintre obligaţiile prevăzute la alin.(1), drepturile garantului împotriva debitorului în temeiul art.1657 sînt reduse în măsura necesară pentru a evita suportarea unui prejudiciu de către debitor din cauza acelei încălcări.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune