A A A + | -

Articolul 1653. Solicitarea vădit abuzivă sau frauduloasă

(1) Garantul este obligat să refuze executarea pe baza cererii dacă se dovedeşte în mod neîndoielnic prin probe prezente la data examinării cererii că cererea este vădit abuzivă sau frauduloasă. Obligaţia de a refuza apare indiferent dacă debitorul a prezentat sau nu ordonanţa de interzicere prevăzută la alin.(2) şi (3).
(2) În cazul cererii prevăzute la alin.(1), debitorul poate cere instanţei să pronunţe ordonanţă de a interzice:
a) executarea de către garant; şi
b) emiterea sau utilizarea unei cereri de executare de către creditor.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, ordonanţa produce efectul de interzicere a executării de către garant din data pronunţării.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune