A A A + | -

Articolul 1657. Drepturile garantului după executare

După ce a executat în baza garanţiei, garantul poate exercita drepturile prevăzute la art.1648, care se aplică în mod corespunzător.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune