A A A + | -

Articolul 1657. Drepturile garantului după executare

După ce a executat în baza garanţiei, garantul poate exercita drepturile prevăzute la art.1648, care se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune