A A A + | -

Articolul 1658. Răspunderea solidară faţă de creditor

(1) În măsura în care mai mulţi garanţi au garantat prin fidejusiune executarea aceleiaşi obligaţii sau aceleiaşi părţi a unei obligaţii sau şi-au asumat prin garanţie personală autonomă angajamente în acelaşi scop de garantare, fiecare garant poartă, în limitele angajamentului acelui garant faţă de creditor, răspundere solidară împreună cu ceilalţi garanţi. Această regulă se aplică şi în cazul în care garanţii au asumat garanţia prin acte juridice separate şi chiar dacă nu au cunoscut existenţa altor garanţi.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care în folosul aceluiaşi creditor s-au instituit atît garanţii personale, cît şi garanţii reale. În scopul aplicării prezentei secţiuni, constituitorii garanţiilor reale se consideră garanţi.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune