A A A + | -

Articolul 1661. Aplicarea dispoziţiilor legale privind solidaritatea debitorilor

În partea nereglementată de prezenta secţiune, raporturilor dintre părţi li se aplică dispoziţiile legale privind solidaritatea debitorilor.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune