A A A + | -

Articolul 1661. Aplicarea dispoziţiilor legale privind solidaritatea debitorilor

În partea nereglementată de prezenta secţiune, raporturilor dintre părţi li se aplică dispoziţiile legale privind solidaritatea debitorilor.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune