A A A + | -

Articolul 1666. Dreptul de a limita fidejusiunea cu termen-limită

(1) Fidejusorul care şi-a asumat o fidejusiune care se limitează la obligaţiile născute sau devenite scadente în interiorul termenului-limită stipulat are dreptul, după expirarea a 3 ani de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un preaviz de cel puţin 3 luni adresat creditorului. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care fidejusiunea este limitată la unele obligaţii determinate sau obligaţii care rezultă din contracte determinate concret. Creditorul trebuie să informeze debitorul imediat după primirea unui preaviz de limitare a fidejusiunii din partea fidejusorului.
(2) În temeiul preavizului, fidejusiunea se consideră limitată conform dispoziţiilor art.1644 alin.(2).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune