A A A + | -

Articolul 1825. Pluralitatea de subiecţi

Contractul de asigurare poate stipula unul sau mai mulţi asiguraţi, beneficiari sau persoane asigurate.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală