A A A + | -

Articolul 1827. Reasigurarea

(1) Prin încheierea contractului de reasigurare:
a) reasigurătorul primeşte prime de reasigurare, în schimbul cărora contribuie, potrivit obligaţiilor preluate, la suportarea despăgubirii de asigurare pe care reasiguratul o plăteşte la producerea cazului care a constituit obiectul reasigurării;
b) asigurătorul, în calitate de reasigurat, cedează prime de reasigurare, în schimbul cărora reasigurătorul contribuie, potrivit obligaţiilor preluate, la suportarea despăgubirii de asigurare pe care reasiguratul o plăteşte la producerea cazului asigurat prin contractul de asigurare.
(2) Contractul de reasigurare produce efecte doar între asigurător şi reasigurător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală