A A A + | -

Articolul 1828. Nediscriminarea

(1) Utilizarea genului (inclusiv a stării de sarcină sau maternitate) ca factor în calcularea primelor şi prestaţiilor nu trebuie să ducă la crearea unor diferenţe în materie de prime percepute şi prestaţii executate, cu excepţiile prevăzute de actele normative din domeniul asigurărilor.
(2) Rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia sau convingerile, opinia sau apartenenţa politică nu pot constitui factori care duc la diferenţe în primele percepute de la persoanele fizice şi prestaţiile datorate lor.
(3) Dacă contractul de asigurare cuprinde condiţii care încalcă cerinţele prevăzute la alin.(1) sau (2), aceste condiţii se vor înlocui de drept cu condiţii nediscriminatorii. Orice clauză contrară este nulă.
(4) Dacă contractul de asigurare cuprinde condiţii care încalcă cerinţele prevăzute la alin.(1) sau (2), contractantul are dreptul la rezoluţiunea asigurării. Notificarea de rezoluţiune trebuie să fie comunicată asigurătorului în cel mult 2 luni după ce contractantul a cunoscut încălcarea.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală