A A A + | -

Articolul 1832. Obligaţia de remitere a înscrisurilor

(1) Asigurătorul este ţinut să remită, împreună cu poliţa de asigurare, copiile de pe cererea contractantului.
(2) Dacă clauzele poliţei de asigurare diferă de cele din cererea contractantului sau din oricare acord anterior între părţi, în cazul în care asigurătorul a informat contractantul printr-un text cu caractere îngroşate despre dreptul de a obiecta la diferenţele menţionate în poliţă, se va considera că contractantul a consimţit la diferenţele menţionate expres în poliţă dacă nu obiectează în termen de o lună de la recepţionarea poliţei.
(3) Asigurătorului îi revine sarcina de a proba că contractantul a recepţionat documentele care trebuie remise de către asigurător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală