A A A + | -

Articolul 1836. Majorarea primei de asigurare

Dacă asigurătorul, în baza unei clauze contractuale privind actualizarea primei de asigurare, măreşte cuantumul acesteia, contractantul are dreptul la rezoluţiunea asigurării, cu respectarea termenului de preaviz de o lună. Majorările care nu depăşesc 10% din prima de asigurare nu îndreptăţesc la rezoluţiunea asigurării dacă contractantul este un profesionist.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală