A A A + | -

Articolul 1837. Obligaţia de informare

(1) La încheierea contractului, solicitantul asigurării trebuie să informeze asigurătorul despre împrejurările pe care le cunoaşte sau ar trebui să le cunoască şi care fac obiectul întrebărilor clare şi precise puse lui de către asigurător.
(2) Împrejurările prevăzute la alin.(1) includ şi pe cele pe care persoana care urmează a fi asigurată le cunoaşte sau ar trebui să le cunoască.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală