A A A + | -

Articolul 1839. Excluderea răspunderii pentru încălcarea obligaţiei de informare

Consecinţele prevăzute la art.1838 nu se aplică în privinţa:
a) unei întrebări care a rămas fără răspuns sau a unei informaţii furnizate care în mod evident era incompletă sau incorectă;
b) informaţiei care ar fi trebuit să fie dezvăluită sau informaţiei furnizate incorect, care nu era esenţială pentru decizia unui asigurător rezonabil să încheie contractul în general sau să îl încheie în aceste condiţii;
c) informaţiei în privinţa căreia asigurătorul l-a lăsat pe contractant să creadă că nu trebuie furnizată;
d) informaţiei pe care asigurătorul a cunoscut-o sau trebuia să o cunoască.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală