A A A + | -

Articolul 1841. Alte informaţii comunicate

Dispoziţiile art.1838-1840 se aplică în mod corespunzător şi în privinţa informaţiilor furnizate de către contractant, la momentul încheierii contractului de asigurare, suplimentar celor la care era obligat conform art.1837.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală