A A A + | -

Articolul 1845. Reducerea riscului

(1) Dacă a avut loc o reducere esenţială a riscului asigurat, contractantul are dreptul să ceară reducerea proporţională a primei pentru perioada de asigurare rămasă.
(2) Dacă părţile nu pot conveni asupra unei reduceri proporţionale timp de o lună de la recepţionarea cererii de către asigurător, contractantul are dreptul la rezoluţiunea asigurării. Contractantul este decăzut din dreptul la rezoluţiune dacă nu îl exercită în termen de 2 luni de la recepţionarea cererii de către asigurător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală