A A A + | -

Articolul 1847. Neplata primei înainte de începerea perioadei de asigurare

(1) Dacă contractul de asigurare cuprinde o clauză conform căreia plata primei de asigurare sau plata primei tranşe din prima de asigurare este o condiţie suspensivă ca întregul contract să producă efecte juridice sau o condiţie de începere a perioadei de asigurare, acea clauză poate fi invocată de către asigurător doar dacă:
a) este inclusă în contractul de asigurare într-un limbaj clar şi avertizînd solicitantul asigurării că riscul nu este preluat de asigurător pînă cînd prima nu este plătită; şi
b) plata nu a fost efectuată în termen de 3 zile lucrătoare de la scadenţă.
(2) Dacă condiţiile alin.(1) din prezentul articol sînt întrunite, perioada de asigurare va începe să curgă doar din momentul în care prima sau tranşa respectivă a fost plătită, cu excepţia cazului în care a intervenit rezoluţiunea asigurării conform art.1849.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală